Services

Saker att veta innan du anställer utländsk arbetskraft

Utländska anställda kan ge stort värde till ditt företag. Om du anställer tidigare arbetskraft måste du dock följa olika lagkrav. Några av dessa lagar är ganska komplicerade och du behöver stöd från juridiska experter som specialiserat sig på utländsk arbetskraft. Att följa dessa lagar är nödvändigt för att skydda inte bara dina egna intressen utan också dina utländska arbetares rättigheter. De kan arbeta säkert och utan rädsla för att bli utvisade om du följer dessa lagar.

Sådana arbetare får bara fylla i jobb när de är väsentliga för den lokala ekonomin och arbetsgivaren inte kan hitta lokala arbetstagare för att fylla dessa tjänster. Först och främst måste du ansöka till arbetsavdelningen och få nödvändig licens för att anställa utländsk arbetskraft. Du är skyldig att presentera bevis för otillräckliga lokala kvalificerade arbetare för dessa jobb. Om du uppfyller alla sådana krav får du nödvändig certifiering och godkännande från arbetsavdelningen.

What is your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Comments are closed.

More in:Services